August Cieszkowski

August Cieszkowski – ur. w 1814 r. w Suchej (Podlasie), zm. w 1894 w Poznaniu. Przedstawiciel nurtu mesjanistycznego w okresie polskiego romantyzmu, współzałożyciel i pierwszy prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prowadził teoretyczną i praktyczną działalność w zakresie szkolnictwa, a jego refleksja koncentrowała się wokół problematyki historiozoficznej i prakseologicznej. Główne prace: Prolegomena do historiozofii (1838; wyd. polskie 1908), Bóg i palingeneza (1842), Ojcze Nasz (1848).