Honor Committee

Komitet Honorowy X Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Przewodniczący:

Prof. dr hab. BRONISŁAW MARCINIAK,

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie:

Prof. dr hab. ANDRZEJ BIAŁAS,

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. JERZY DUSZYŃSKI,

Prezes Polskiej Akademii Nauk

GRZEGORZ GANOWICZ,

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

Prof. dr hab. ANDRZEJ GULCZYŃSKI,

Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

JACEK JAŚKOWIAK,

Prezydent Miasta Poznania

MAREK WOŹNIAK,

Marszałek Województwa Wielkopolskiego