Program Committee

Chairperson:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, PTF

Members:

  • Prof.  dr hab. Zbigniew Drozdowicz, KNF PAN
  • Dr Magdalena Gawin, PTF
  • Prof. dr hab. Piotr Gutowski, KNF PAN
  • Dr hab.  Roman Kubicki prof. UAM, IF UAM
  • Dr hab. Aleksandra Kuzior prof. PŚ, IX Zjazd
  • Prof. dr hab. Barbara Markiewicz, PTF
  • Dr hab. Ewa Nowak prof. UAM, IF UAM
  • Dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska prof. UW, KNF PAN
  • Dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM