Panel Discussions

Wednesday, September 16, 2015: 6 p.m. – 7:30 p.m.

Moderator: Prof. Andrzej Przyłębski (IK UAM)

Panel Discussions held in Polish

Saturday, September 19, 2015: 11:00 a. m. – 1:00 p.m.

Moderators: Prof. Krzysztof Brzechczyn (IF UAM), prof. Zbigniew Drozdowicz (KRiBP UAM)
Moderator: Dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz (prof. Uczelni Łazarskiego/Uniwersytetu Zayed).