Thematic sections

Thematic section Chairman Secretary
Polish Philosophy: Past and Present Dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, Zakład Ontologii, Instytut Filozofii UJ, Kraków, sebastian.kolodziejczyk@uj.edu.pl Mgr Błażej Skrzypulec, UJ, Kraków, blazej.skrzypulec@gmail.com
Dydaktyki filozofii i dydaktyki etyki Prof. dr hab. Adam Grobler, Katedra Logiki i Teorii Poznania, Instytut Filozofii UO, Opole, Adam_Grobler@interia.pl Paweł Mroczkiewicz, Rzeczoznawca Przedmiotowy z filozofii i etyki w MEN, Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, pawel.mroczkiewicz@gmail.com
Ekofilozofia Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki, Instytut Filozofii UMK, Toruń, tyburski@uni.torun.pl Dr Marcin Leźnicki,Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki, Instytut Filozofii UMK, Toruń, lemahr@umk.pl
Epistemologia Prof. dr hab. Renata Ziemińska, Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii US, Szczecin, renata.zieminska@whus.pl Dr Joanna Komorowska-Mach, Instytut Filozofii, UW, Warszawa, jokkom@gmail.com
Dr Katarzyna Kuś,
Instytut Filozofii UW,
Warszawa, kkus@uw.edu.pl
Estetyka i filozofia sztuki Prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska, Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, UJ, Kraków, krystyna.wilkoszewska@uj.edu.pl Dr hab. Krzysztof Guczalski, Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, UJ, Kraków, uzguczal@cyf-kr.edu.pl
Etyka stosowana Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Zakład Filozofii Analitycznej, Instytut Filozofii UW, Warszawa, j.holowka@uw.edu.pl Mgr Łukasz Kowalik, lukasz.kowalik@uw.edu.pl
Etyka stosowana, podsekcja: Etyka biznesu Prof. dr hab. Jacek Sójka, Zakład Etyki Gospodarczej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań, jsojka@amu.edu.pl Dr Michał Michalski, Zakład Etyki Gospodarczej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań, mmichal@amu.edu.pl
Etyka teoretyczna Dr hab. prof. UŁ Andrzej Maciej Kaniowski, Katedra Etyki, Instytut Filozofii UŁ, Łódź, maciek@filozof.uni.lodz.pl Dr Krzysztof Kędziora, Katedra Etyki, Instytut Filozofii UŁ, Łódź krzysztof.kedziora@uni.lodz.pl
Etyka teoretyczna, podsekcja: Bioetyka Dr Monika Michałowska, Zakład Bioetyki Uniwersytetu Medycznego, Łódź monika.michalowska@umed.lodz.pl Dr Monika Michałowska, Zakład Bioetyki Uniwersytetu Medycznego, Łódź monika.michalowska@umed.lodz.pl
Filozofia człowieka Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii UMCS, Lublin, jagami@poczta.onet.pl Dr hab. Paweł Bytniewski, Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Filozofii UMCS, Lublin, pbytniewski@poczta.umcs.lublin.pl
Filozofia feministyczna i gender studies Dr Ewa Hyży, Katedra Nauk Humanistycznych UM, Łódź, ewa.hyzy@gmail.com Dr Anna Kronenberg akronenberg@uni.lodz.pl
Filozofia języka Prof. dr hab. Urszula Żegleń, Zakład Kognitywistyki i Epistemologii, Instytut Filozofii UMK, Toruń, zeglen@uni.torun.pl Dr Anita Pacholik-Żuromska, Zakład Kognitywistyki i Epistemologii, Instytut Filozofii UMK, Toruń, anitapacholik@gmail.com
Filozofia kultury Prof. dr hab. Anna Pałubicka, Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii UAM, Poznań, annapal@amu.edu.pl Dr Maciej Musiał, Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii UAM, Poznań, m.musial@amu.edu.pl
Filozofia polska Dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg, Zakład Historii Filozofii Polskiej, Instytut Filozofii UW, Warszawa, stanislaw.pierog@uw.edu.pl Dr hab. prof. UAM Andrzej Wawrzynowicz, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, Instytut Filozofii UAM, Poznań, andrzej.wawrzynowicz@amu.edu.pl
Filozofia prawa Prof. dr hab. Barbara Markiewicz, Zakład Filozofii Polityki, Instytut Filozofii UW, Warszawa, barmar@jks.com.pl Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Katedra teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Łódź, MSadowski@wpia.uni.lodz.pl Dr Tomasz Bekrycht, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Łódź, tomaszbekrycht@wp.pl
Filozofia przyrody Prof. dr hab. Paweł Zeidler, Zakład Logiki i Metodologii Nauki, Instytut Filozofii UAM, Poznań, zeidlerp@amu.edu.pl Dr hab. Sławomir Leciejewski, Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji, Instytut Filozofii UAM Poznań, slaaw@amu.edu.pl
Filozofia religii Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych, Poznań, drozd@amu.edu.pl Dr Sławomir Sztajer, Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych, Poznań, sztajers@amu.edu.pl
Filozofia społeczeństwa i polityki Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, Instytut Filozofii UAM, Poznań, tabu@amu.edu.pl Dr hab. Krzysztof Przybyszewski, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, Instytut Filozofii UAM, Poznań, kprzyby@amu.edu.pl
Filozofia techniki Prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Zakład Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji, Instytut Filozofii UŚ, Katowice, andrzej.kiepas@us.edu.pl Dr Bartłomiej Knosala, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Gliwice, Bartłomiej.Knosala@polsl.pl
Filozofia umysłu i kognitywistyka Prof. dr hab. Andrzej Klawiter, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM, Poznań, klawiter@amu.edu.pl Dr Piotr Przybysz, Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, Instytut Filozofii UAM, Poznań, przybysz@amu,edu.pl
Filozofia współczesna Prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc, Zakład Historii Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii UW, Warszawa, wlodzimierz.lorenc@uw.edu.pl Dr hab. prof. nadz. Maciej Soin, Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, IFiS PAN, Warszawa, msoin@ifispan.waw.pl Dr Urszula Zbrzeźniak, Zakład Historii Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii UW, Warszawa, urszulazbrzezniak@gmail.com Dr hab. Przemysław Parszutowicz, Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, IFiS PAN, Warszawa, pparszutowicz@ifispan.waw.pl
Filozofie Wschodu Dr hab. prof. UMCS Krzysztof Kosior, Zakład Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, Instytut Filozofii UMCS, Lublin, krzykosior@wp.pl Mgr Michał Kasiarzkasiarz@email.com
Historia filozofii antycznej, bizantyjskiej i średniowiecznej Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin, agat@kul.lublin.pl Dr hab. Mikołaj Domaradzki, Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji, Instytut Filozofii UAM, Poznań, mikdom@poczta.onet.pl
Historia filozofii nowożytnej Dr hab. Przemysław Gut, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin, dedo@kul.lublin.pl Dr Piotr Szałek,Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Instytut Filozofii Teoretycznej KUL, Lublin, piotr.szalek@gmail.com
Logika i historia logiki Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM, Poznań, Andrzej.wisniewski@amu.edu.pl Mgr Szymon Chlebowski, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM, Poznań, mahatma.szymon@gmail.com
Metafizyka i ontologia Prof. dr hab. Tadeusz Szubka, Zakład Ontologii i Filozofii Analitycznej, Instytut Filozofii US, Szczecin, szubka@univ.szczecin.pl Mgr Maciej Sendłak, Zakład Ontologii i Filozofii Analitycznej, Instytut Filozofii US, Szczecin, maciej.sendlak@gmail.com
Metodologia i filozofia nauki Dr hab. prof. PWr, Marek Sikora, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław, m.sikora@pwr.edu.pl Dr Katarzyna Zahorodna, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Katarzyna.zahorodna@pwr.edu.pl