Main lectures

Lectures in English:

18 IX 2015, 9:00-10:30

Francesco Coniglione (Uniwersytet w Katanii), Galileo and Contemporary Epistemology

Lectures in Polish:

16 IX 2015, 9:00-10:30.

Tadeusz Buksiński (IF UAM), Zasadność perfekcjonistycznej wizji polityki
Włodzimierz Galewicz (IF UJ), Dobro dla kogoś i dobro dla świata
Jacek Juliusz Jadacki (IF UW), Jak uprawiać historię filozofii?
Katarzyna Paprzycka (IF UW), O intencjonalności działań i zaniechań, czyli o społecznej naturze sprawstwa

17 IX 2015, 9:00-10:30

Agata Bielik-Robson (IFiS PAN/University of Nottingham), “Więcej życia”: jak wyjść poza biopolitykę
Agnieszka Kijewska (WF KUL), Funkcje i znaczenie Cogito w filozofii starożytnej i średniowiecznej
Jacek Paśniczek (IF UMCS), Predykacja jako fundamentalna kategoria ontologiczna
Robert Piłat (IF UKSW), Dlaczego wolimy A niż B? Preferencje i wartości w świetle teorii decyzji

18 IX 2015, 9:00-10:30

Barbara Chyrowicz (IF KUL), Moralne uwarunkowania ludzkiej kondycji
Adam Grobler (IF UO), Dwa pojęcia wiedzy: w stronę uzgodnienia
Andrzej Szahaj (IF UMK), Neoliberalizm a kryzys

19 IX, 9:00-10:30

Adam Chmielewski (IF UWr), Polityka jako przedmiot dociekań filozoficznych
Tadeusz Szubka (IF USz), Perspektywy metafizyki analitycznej. Między esencjalizmem a ekspresywizmem
Andrzej Wawrzynowicz (IF UAM), Rewizja heglizmu w filozofii polskiej XIX wieku – Trentowski, Libelt, Cieszkowski
Krystyna Wilkoszewska (IF UJ), Estetyka pragmatyczna w wymiarze bio