Kazimierz Ajdukiewicz

Kazimierz Ajdukiewicz – ur. w 1890 r. w Tarnopolu, zm. w 1963 r. w Warszawie. Wybitny przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, uczeń m.in. K. Twardowskiego, J. Łukasiewicza, E. Husserla i D. Hilberta. Wykładał na Uniwersytecie Lwowskim, Uniwersytecie Poznańskim, którego był rektorem w latach 1948-1952 oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Do głównych obszarów badawczych należały: logika, metodologia nauk, filozofia języka i epistemologia. Najważniejsze prace: Język i poznanie, t. 1 (1960), t. 2 (1964), Z metodologii nauk dedukcyjnych  (1921), Główne zasady logiki i metodologii nauk (1928), Propedeutyka filozofii (1950), Zagadnienia i kierunki filozofii (1950), Zarys logiki (1953), Logika pragmatyczna (1965).