Komitet organizacyjny

Przewodniczący: dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM

Zastępca przewodniczącego: dr Mariusz Szynkiewicz

Sekretarz: dr Lidia Godek

Członkowie:

dr Tomasz Albiński
mgr Zofia Buczel
mgr Kinga Dułacz
mgr inż. Marek Hołowiecki
dr Krzysztof Kiedrowski
mgr Filip Leszczyński
mgr Joanna Malinowska
dr Maciej Musiał
dr Marek Woszczek