Opłata konferencyjna

Standardowa opłata rejestracyjna wynosi 290 zł.
Opłata ze zniżką dla studentów i doktorantów wynosi 240 zł.

Opłata pokrywa koszty:
a) uczestnictwa w obradach w trakcie trwania całego Zjazdu,
b) korzystania z sal i infrastruktury obiektów, w których odbywa się Zjazd,
c) materiałów konferencyjnych (w tym księgi streszczeń i programu),
d) poczęstunku podczas przerw kawowych w trakcie trwania całego Zjazdu,
e) uczestnictwa w imprezach towarzyszących (koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki),
f) prac administracyjno-organizacyjnych Zjazdu.

Wyżywienie

Pełen koszt wyżywienia przez wszystkie dni trwania Zjazdu wynosi 195 zł.
Istnieje jednak możliwość wykupienia pojedynczych posiłków:
uroczysta kolacja pierwszego dnia Zjazdu – 50 zł,
obiad – 25 zł
kolacja – 15 dzień.

W przypadku chęci skorzystania z niniejszej oferty prosimy o zaznaczenie stosownych pól w formularzu rejestracyjnym.

Opłatę za uczestnictwo w Zjeździe należy przesłać na konto organizatora:

!W tytule przelewu podając cel: K00000503
oraz Imię i Nazwisko Uczestnika) w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2015 roku!

PRZELEWY KRAJOWE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

PRZELEWY ZAGRANICZNE:
Payee: Adam Mickiewicz University
Adrdress: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350
Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP

!W tytule przelewu podając cel: K00000503
oraz Imię i Nazwisko Uczestnika) w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2015 roku!

Wysokość opłaty zjazdowej dokonanej po 15 czerwca 2015 roku wzrasta o 20%.