ramowy program zjazdu

15 – 19 wrzesień 2015 r.

Wtorek, 15 września 2015 

10.00–15.00 rejestracja uczestników (hol Auli UAM)

10.00–13.00 warsztaty filozoficzne w szkołach średnich Poznania

12.00–13.00 konferencja prasowa

15.00–16.00 uroczyste otwarcie X Polskiego Zjazdu Filozoficznego (wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Programowego, Rektora UAM, Dyrektora Instytutu Filozofii, przedstawicieli władz, wręczenie medali Optime Meritis de Philosophia)

16.00–17.30 wykład inauguracyjny, prof. Jan Woleński, Naturalizm: blaski i cienie

17.30–18.30 Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego (w programie utwory Bazylika, Miskinisa, Rossiniego, Scarlattiego, Sykulskiego i Zielińskiego, a także premiera „piosenki filozoficznej” skomponowanej przez Jacka Sykulskiego do wiersza Bogusława Michalca „Pośpieszny do filozofii”)

18.30–21.00 uroczysta kolacja inauguracyjna

Środa, 16 września 2015 

9.00 – 10.30 Wykłady główne

10.30 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.45 Wykłady w sekcjach /Sympozja specjalne

13.45 – 15.15 Obiad

15.15 – 17.15 Wykłady w sekcjach/Sympozja specjalne

17.30 – 18.30 Wykład pod patronatem Przeglądu Filozoficznego

18.30 – 20.00 Panele dyskusyjne

20.00 – 21.00 Kolacja

Czwartek, 17 września 2015

9.00 – 10.45 Wykłady główne

10.45 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 14.00 Wykłady w sekcjach/Sympozja specjalne

14.00 – 16.00 Obiad

16.00 – 18.00 Wykłady w sekcjach/Sympozja specjalne

18.15 – 19.45 Panele dyskusyjne

19.45 – 20.45 Kolacja

Piątek, 18 września 2015

9.00 – 10.45 Wykłady główne

10.45 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 14.00 Wykłady w sekcjach/Sympozja specjalne

14.00 – 16.00 Obiad

16.00 – 18.00 Wykłady w sekcjach/Sympozja specjalne

18.15 – 19.45 Panele dyskusyjne

19.45 – 20.45 Kolacja

Sobota, 19 września 2015

9:00 – 10:30 Wykłady główne

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 Sympozja specjalne/panele dyskusyjne

13:15 – Podsumowanie X Polskiego Zjazdu Filozoficznego „Miejsce filozofii w kulturze polskiej” – dyskusja panelowa

14:15 – Zakończenie X Polskiego Zjazdu Filozoficznego

14:30 – Obiad