szczegółowy program zjazdu

Ostatnia aktualizacja: 2.09.2015 11:34

Pobierz pełny program X Polskiego Zjazdu FIlozoficznego

Dzień pierwszy

AULA UAM, wtorek, 15. 09. 2015

10.00–15.00 rejestracja uczestników (hol Auli UAM)
10.00–13.00 warsztaty filozoficzne w szkołach średnich Poznania
12.00–13.00 konferencja prasowa
15.00–16.00 uroczyste otwarcie X Polskiego Zjazdu Filozoficznego (wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Programowego, Rektora UAM, Dyrektora Instytutu Filozofii, przedstawicieli władz, wręczenie medali Optime Meritis de Philosophia)
16.00–17.30 wykład inauguracyjny, prof. Jan Woleński, Naturalizm: blaski i cienie
17.30–18.30 Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego (w programie utwory Bazylika, Miskinisa, Rossiniego, Scarlattiego, Sykulskiego i Zielińskiego, a także premiera „piosenki filozoficznej” skomponowanej przez Jacka Sykulskiego do wiersza Bogusława Michalca „Pośpieszny do filozofii”)
18.30–21.00 uroczysta kolacja inauguracyjna

Dzień drugi
Obrady Sekcji Tematycznych

Dydaktyka filozofii i dydaktyka etyki
Ekofilozofia
Epistemologia
Estetyka i filozofia sztuki
Etyka stosowana
Etyka stosowana, podsekcja: Etyka biznesu
Etyka teoretyczna
Etyka teoretyczna, podsekcja: Bioetyka
Filozofia człowieka
Filozofia feministyczna i gender studies
Filozofia języka
Filozofia kultury
Filozofia polska
Filozofia prawa
Filozofia przyrody
Filozofia religii
Filozofia społeczeństwa i polityki
Filozofia techniki
Filozofia umysłu i kognitywistyka
Filozofia współczesna
Historia filozofii antycznej, bizantyjskiej i średniowiecznej
Historia filozofii nowożytnej
Logika i historia logiki
Metafizyka i ontologia
Metodologia i filozofia nauki

Dzień trzeci
Obrady Sekcji Tematycznych

Dydaktyka filozofii i dydaktyka etyki
Ekofilozofia
Epistemologia
Estetyka i filozofia sztuki
Etyka stosowana
Etyka stosowana, podsekcja: Etyka biznesu
Etyka teoretyczna
Etyka teoretyczna, podsekcja: Bioetyka
Filozofia człowieka
Filozofia feministyczna i gender studies
Filozofia języka
Filozofia kultury
Filozofia polska
Filozofia prawa
Filozofia przyrody
Filozofia religii
Filozofia społeczeństwa i polityki
Filozofia techniki
Filozofia umysłu i kognitywistyka
Filozofia współczesna
Filozofie Wschodu
Historia filozofii antycznej, bizantyjskiej i średniowiecznej
Historia filozofii nowożytnej
Logika i historia logiki
Metafizyka i ontologia
Metodologia i filozofia nauki
Polish Philosophy: Past and Present

Dzień czwarty
Obrady Sekcji Tematycznych

Dydaktyka filozofii i dydaktyka etyki
Ekofilozofia
Epistemologia
Estetyka i filozofia sztuki
Etyka teoretyczna
Etyka teoretyczna, podsekcja: Bioetyka
Filozofia człowieka
Filozofia feministyczna i gender studies
Filozofia języka
Filozofia kultury
Filozofia polska
Filozofia prawa
Filozofia przyrody
Filozofia religii
Filozofia społeczeństwa i polityki
Filozofia umysłu i kognitywistyka
Filozofia współczesna
Historia filozofii antycznej, bizantyjskiej i średniowiecznej
Historia filozofii nowożytnej
Logika i historia logiki
Metafizyka i ontologia
Metodologia i filozofia nauki
Polish Philosophy: Past and Present

Dzień piąty
Obrady Sekcji Tematycznych

Etyka teoretyczna
Filozofia człowieka
Filozofia umysłu i kognitywistyka
Historia filozofii antycznej, bizantyjskiej i średniowiecznej
Logika i historia logiki