Ważne terminy

31.05.2015 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe

15.06.2015 – ostateczny termin przesyłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów

15.06.2015 – ostateczny termin dokonywania opłat związanych ze Zjazdem

31.07.2015 – ostateczny termin rezygnacji z uczestnictwa z Zjeździe umożliwiający zwrot 85% dokonanej wpłaty.