wykład przeglądu filozoficznego

Leszek Wroński, „Zakłady holenderskie“: stare przykłady i nowe problemy

Wstęp i prowadzenie dyskusji: Jacek Hołówka

Środa, 16 IX 2015 r. godz. 17:30-18:30