zaproszenie

W imieniu wspólnoty Instytutu Filozofii UAM i poznańskiego środowiska filozoficznego zapraszam do naszego miasta na X Polski Zjazd Filozoficzny wszystkich, dla których  filozofowanie jest jedną z najważniejszych przygód życia.

Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządowi Głównemu  Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dziękuję za przyjęcie poznańskiej oferty.

Panu profesorowi Krzysztofowi Brzechczynowi, przewodniczącemu Komitetu Programowego i panu profesorowi Antoniemu Szczucińskiemu, przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu, dziękuję za zapał  i chęć pracy na rzecz naszego spotkania w Poznaniu.

Panu profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi, dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych, którego zawsze wiernym głosem  jest także Instytut Filozofii, dziękuję za rozważne wspieranie idei zorganizowania  Zjazdu w Poznaniu oraz za liczne, związane z nią praktyczne rady i teoretyczne sugestie.

Poznań czeka na filozofów i filozofki. Czeka z nadzieją,  gdyż wbrew obiegowym opiniom poznańskie wartości nie sprowadzają się jedynie do umiłowania porządku.  My w Poznaniu lubimy także namysł nad nim, ponieważ wiemy, że potrzeba porządku jest bez namysłu pusta i ślepa. Jednym z przejawów takiej intelektualnej postawy była niewątpliwie  poznańska szkoła metodologiczna, która – współtworzona przez  profesorów Jerzego Kmitę,  Leszka Nowaka i Jerzego Topolskiego – starała się pokazać, że także język  filozoficzny może być precyzyjny i ścisły. Szkoła poznańska pozostaje nadal znaczącą siłą  tradycji filozofii polskiej i europejskiej.

Cieszę się, że na Jubileuszowym Zjeździe polscy filozofowie i filozofki spotykają się właśnie w Poznaniu, ponieważ jestem przekonany, że precyzji i ścisłości potrzebuje nie tylko filozofia, lecz także namysł nad każdym aspektem naszego prywatnego i społecznego życia.   Nie wiem, czy filozofia trafi kiedykolwiek pod przysłowiowe strzechy; wiem natomiast, że polskie szkoły mogłyby się na nią szerzej otworzyć. Jestem przekonany, że poznański Zjazd  pokaże, iż mądrości powinno i może być w Polsce  więcej.

Zapewniam, że wszyscy uczestnicy i uczestniczki X Zjazdu będą czuli się w Poznaniu dobrze. Mam nadzieję, że znajdziemy na jego licznych scenach – zwanych wykładami lub panelami – optymalne warunki do spotkania się naszych  filozoficznych przekonań, nadziei i  zgryzot. Podzieleni będziemy  na wiele sekcji, których różnorodność daje świadectwo wszechstronnej obecności filozofii w świecie.   Czy  zacznie nas ta różnorodność dzielić, czy też w trudny i poznawczo  owocny sposób łączyć – od nas to tylko będzie zależeć.

Prof. dr hab. Roman Kubicki

Dyrektor  Instytutu Filozofii UAM